Cho thuê xe du lịch 16 chỗ Mercedes Sprinter

XEHAIPHONG hiện có sẵn xe du lịch 16 chỗ Mercedes Sprinter đời mới dùng để cho thuê theo tháng, đưa đón CBCNV, thuê dài hạn,  hoặc theo từng chuyến đi với giá rất hấp dẫn.

Cho thuê xe du lịch 16 chỗ Ford Transit

XEHAIPHONG hiện có sẵn xe du lịch 16 chỗ Ford Transit đời mới dùng để cho thuê theo tháng, đưa đón CBCNV, thuê dài hạn,  hoặc theo từng chuyến đi với giá rất hấp dẫn.

Cho thuê xe du lịch 16 chỗ Toyota Hiace

XEHAIPHONG hiện có sẵn xe du lịch 16 chỗ Toyota Hiace đời mới dùng để cho thuê theo tháng, đưa đón CBCNV, thuê dài hạn,  hoặc theo từng chuyến đi với giá rất hấp dẫn.