Cho Thuê Xe Du Lịch

XEHAIPHONG hiện cung cấp đầy đủ các chủng loại xe từ 4 - 47 chỗ để cho thuê phục vụ nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng. Từ những mẫu xe nhỏ 4-7 chỗ như Toyota Camry, Altis, Vios, Nissan Sunny hay Toyota Fortuner, Innova, tới những xe chở khách lớn như Hyundai County, Isuzu Samco, Hyundai Universe Noble... Tất cả xe cho thuê tại XEHAIPHONG đều là xe đời mới, đầy đủ tiện nghi, an toàn, cùng với lái xe dày dặn kinh nghiệm, bảo đảm quý khách có chuyến đi thoải mái và yên tâm nhất.

47 Chỗ

Hyundai Universe Noble 45 chỗ

45 Chỗ

Cho thuê xe du lịch 45 chỗ
Hyundai Universe Noble 45 chỗ
Cho thuê xe Isuzu Samco 34 chỗ
Cho thuê Hyundai Universe Mini Global Noble 29 Chỗ
Cho thuê xe 29 chỗ Hyundai County Tracomeco giá rẻ
Cho thuê xe 29 chỗ Hyundai County
Cho thuê xe du lịch 16 chỗ Mercedes Sprinter
Cho thuê xe du lịch 16 chỗ Ford Transit
Cho thuê xe du lịch 16 chỗ Toyota Hiace
Cho thuê xe 4 chỗ Nissan Sunny
Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Altis
a:337:{s:6:"amount";s:2:"10";s:7:"columns";s:1:"6";s:13:"query_post_in";s:3:"208";s:13:"post_elements";s:24:"thumbnail title excerpt ";s:18:"module_instance_id";s:2:"74";s:7:"post_id";s:3:"140";s:11:"dslc_m_size";s:2:"12";s:9:"module_id";s:10:"DSLC_Posts";s:11:"css_show_on";s:20:"desktop tablet phone";s:10:"css_custom";s:7:"enabled";s:9:"post_type";s:4:"post";s:4:"type";s:4:"grid";s:11:"orientation";s:8:"vertical";s:15:"pagination_type";s:8:"disabled";s:7:"orderby";s:4:"date";s:5:"order";s:4:"DESC";s:6:"offset";s:1:"0";s:12:"sticky_posts";s:7:"enabled";s:17:"query_post_not_in";s:0:"";s:11:"query_alter";s:7:"enabled";s:8:"elements";s:0:"";s:17:"carousel_elements";s:14:"arrows circles";s:20:"css_wrapper_bg_color";s:0:"";s:24:"css_wrapper_border_color";s:0:"";s:24:"css_wrapper_border_width";s:1:"0";s:23:"css_wrapper_border_trbl";s:21:"top right bottom left";s:29:"css_wrapper_border_radius_top";s:1:"0";s:32:"css_wrapper_border_radius_bottom";s:1:"0";s:17:"css_margin_bottom";s:1:"0";s:14:"css_min_height";s:1:"0";s:28:"css_wrapper_padding_vertical";s:1:"0";s:30:"css_wrapper_padding_horizontal";s:1:"0";s:17:"separator_enabled";s:7:"enabled";s:20:"css_sep_border_color";s:7:"#ededed";s:14:"css_sep_height";s:2:"32";s:17:"css_sep_thickness";s:1:"1";s:13:"css_sep_style";s:6:"dashed";s:9:"link_type";s:8:"url_same";s:15:"css_thumb_align";s:4:"left";s:18:"css_thumb_bg_color";s:0:"";s:22:"css_thumb_border_color";s:7:"#e6e6e6";s:22:"css_thumb_border_width";s:1:"0";s:21:"css_thumb_border_trbl";s:21:"top right bottom left";s:27:"css_thumb_border_radius_top";s:1:"4";s:30:"css_thumb_border_radius_bottom";s:1:"0";s:12:"thumb_margin";s:1:"0";s:18:"thumb_margin_right";s:2:"20";s:26:"css_thumb_padding_vertical";s:1:"0";s:28:"css_thumb_padding_horizontal";s:1:"0";s:19:"thumb_resize_height";s:0:"";s:25:"thumb_resize_width_manual";s:0:"";s:18:"thumb_resize_width";s:0:"";s:11:"thumb_width";s:3:"100";s:13:"main_location";s:6:"bellow";s:17:"css_main_bg_color";s:7:"#ffffff";s:21:"css_main_border_color";s:7:"#e8e8e8";s:21:"css_main_border_width";s:1:"1";s:20:"css_main_border_trbl";s:17:"right…
Cho thuê xe 34 chỗ Isuzu Samco

35 Chỗ

Cho thuê xe du lịch 35 chỗ 
Hyundai Universe Noble 45 chỗ
Cho thuê xe Isuzu Samco 34 chỗ
Cho thuê Hyundai Universe Mini Global Noble 29 Chỗ
Cho thuê xe 29 chỗ Hyundai County Tracomeco giá rẻ
Cho thuê xe 29 chỗ Hyundai County
Cho thuê xe du lịch 16 chỗ Mercedes Sprinter
Cho thuê xe du lịch 16 chỗ Ford Transit
Cho thuê xe du lịch 16 chỗ Toyota Hiace
Cho thuê xe 4 chỗ Nissan Sunny
Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Altis
a:337:{s:7:"columns";s:1:"6";s:13:"query_post_in";s:3:"203";s:13:"post_elements";s:24:"thumbnail title excerpt ";s:18:"module_instance_id";s:2:"72";s:7:"post_id";s:3:"139";s:11:"dslc_m_size";s:2:"12";s:9:"module_id";s:10:"DSLC_Posts";s:11:"css_show_on";s:20:"desktop tablet phone";s:10:"css_custom";s:7:"enabled";s:9:"post_type";s:4:"post";s:4:"type";s:4:"grid";s:11:"orientation";s:8:"vertical";s:6:"amount";s:1:"4";s:15:"pagination_type";s:8:"disabled";s:7:"orderby";s:4:"date";s:5:"order";s:4:"DESC";s:6:"offset";s:1:"0";s:12:"sticky_posts";s:7:"enabled";s:17:"query_post_not_in";s:0:"";s:11:"query_alter";s:7:"enabled";s:8:"elements";s:0:"";s:17:"carousel_elements";s:14:"arrows circles";s:20:"css_wrapper_bg_color";s:0:"";s:24:"css_wrapper_border_color";s:0:"";s:24:"css_wrapper_border_width";s:1:"0";s:23:"css_wrapper_border_trbl";s:21:"top right bottom left";s:29:"css_wrapper_border_radius_top";s:1:"0";s:32:"css_wrapper_border_radius_bottom";s:1:"0";s:17:"css_margin_bottom";s:1:"0";s:14:"css_min_height";s:1:"0";s:28:"css_wrapper_padding_vertical";s:1:"0";s:30:"css_wrapper_padding_horizontal";s:1:"0";s:17:"separator_enabled";s:7:"enabled";s:20:"css_sep_border_color";s:7:"#ededed";s:14:"css_sep_height";s:2:"32";s:17:"css_sep_thickness";s:1:"1";s:13:"css_sep_style";s:6:"dashed";s:9:"link_type";s:8:"url_same";s:15:"css_thumb_align";s:4:"left";s:18:"css_thumb_bg_color";s:0:"";s:22:"css_thumb_border_color";s:7:"#e6e6e6";s:22:"css_thumb_border_width";s:1:"0";s:21:"css_thumb_border_trbl";s:21:"top right bottom left";s:27:"css_thumb_border_radius_top";s:1:"4";s:30:"css_thumb_border_radius_bottom";s:1:"0";s:12:"thumb_margin";s:1:"0";s:18:"thumb_margin_right";s:2:"20";s:26:"css_thumb_padding_vertical";s:1:"0";s:28:"css_thumb_padding_horizontal";s:1:"0";s:19:"thumb_resize_height";s:0:"";s:25:"thumb_resize_width_manual";s:0:"";s:18:"thumb_resize_width";s:0:"";s:11:"thumb_width";s:3:"100";s:13:"main_location";s:6:"bellow";s:17:"css_main_bg_color";s:7:"#ffffff";s:21:"css_main_border_color";s:7:"#e8e8e8";s:21:"css_main_border_width";s:1:"1";s:20:"css_main_border_trbl";s:17:"right…
Cho thuê xe 29 chỗ Hyundai County

29 Chỗ

Cho thuê xe du lịch 29 chỗKhi mà những chiếc xe như Ford Transit với 16 chỗ ngồi là không…
16 Chỗ

16 Chỗ

Cho thuê xe du lịch 16 chỗ XEHAIPHONG.COM hiện cho thuê xe 16 chỗ đời mới của các thương hiệu xe hàng…

9 Chỗ

7 Chỗ

Cho thuê xe du lịch 7 chỗVới đặc trưng cơ động,  thiết kế hầm hố, mạnh mẽ, linh hoạt trên…
Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Altis

4 Chỗ

XEHAIPHONG cho thuê các loại xe 4 chỗ từ bình dân đến cao cấp của các thương hiệu xe nổi tiếng…