Cho thuê xe 34 chỗ Isuzu Samco

35 Chỗ

Cho thuê xe du lịch 35 chỗ 

Cho thuê xe Isuzu Samco 34 chỗ

Cho thuê xe du lịch 34 chỗ Isuzu Samco

XEHAIPHONG hiện có sẵn xe du lịch 34 chỗ Isuzu Samco đời mới dùng để cho thuê theo tháng, đưa đón CBCNV,…